Welkom
Nieuws
Programma
Wandeltochten
Foto's
Archief
Bestuur
2010
2009
2008
2007
2008

Viering Koninginnedag 2008 in Marum: druk en gezellig.

De belangstelling voor de viering van Koninginnedag in Marum was dit jaar erg groot. Het feit dat het weer zonniger was dan voorspeld droeg bij aan de goede sfeer bij alle evenementen. De Vrijmarkt was een groot succes met meer deelnemers dan ooit.

De weervoorspellingen voorspelden erg wisselend weer met regelmatig een bui. Maar op de vroege morgen van Koninginnedag was daar weinig van te merken. Om half acht ’s morgens was de zon  al zichtbaar onder een stralende hemel en zochten de eerste verkopers voor de vrijmarkt de beste plaatsen op De Wending op. Achteraf gezien goed want het aantal belangstellenden voor de Vrijmarkt in Marum lijkt ieder jaar verder toe te nemen; de brandweer moest dit jaar zelfs uitwijken omdat haar vaste plaats al was ingenomen door jeugdige verkopers!

Om half negen ‘s morgens meldden zich bij Woonzorgcentrum De Hoorn de eerste deelnemers aan de verkleedoptocht. Tijdens de inschrijving kwam de Showband Marum compleet met majorettes en de jeugdshowband, de parkeerplaats van ‘De Hoorn’ opgemarcheerd. De bewoners van De Hoorn konden alles van achter de ramen goed volgen maar velen zaten ook lekker buiten in het voorjaarszonnetje met een kop koffie van het schouwspel te genieten. Diverse nummers werden door de muziek gespeeld met als laatste het Wilhelmus. Als tegenprestatie voor dit mini-optreden, werd door de medewerkers van De Hoorn koffie, thee of iets fris te drinken aangeboden. Vol energie vertrok de optocht iets na negen uur via de Hoornweg richting Gemeentehuis.

Daar aangekomen stond het voltallige college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraadsleden op het bordes alle belangstellenden op te wachten. Burgemeester van Bekkum heette alle aanwezigen enthousiast welkom en begon met een driewerf hoera voor de Koningin. Nadat hij de vlag had gehesen en gezamenlijk het Wilhelmus was gezongen, werden de inwoners van de gemeente die dit jaar een koninklijke onderscheiding hadden ontvangen, extra in het zonnetje gezet. Dit jaar waren mevrouw J. Meinema-Bathoorn uit Nuis en de heer S. Aardema uit De Wilp koninklijk onderscheiden. Karel Grondsma, voorzitter van het Oranjecomité, overhandigde hen namens de hele gemeenschap een bos bloemen. Dat deed hij ook aan de heer J. Castelein die eerder dit jaar een koninklijke onderscheiding had ontvangen.

Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking van de verkleedoptocht. Er was dit jaar weer veel aandacht aan besteed en de jury stond dan ook voor een moeilijke keuze. Uiteindelijk gingen de prijzen naar Marieke Koopman, Kevin Koopman en Raiza Bos voor hun combinatie als boer met een koe en een konijn; Aniek van der Woude viel, als aap verkleed, ook in de prijzen. Hetzelfde geldt voor Julian van Mispelaar, die als bakker op een schitterende bakkersfiets, niet alleen broden maar ook snoep bleek te vervoeren.

Nadat de burgemeester iedereen had bedankt voor zijn aanwezigheid, ging iedereen richting  Vrijmarkt op de Wending. Ondanks het grote aantal belangstellenden, zorgde marktmeester Bernard Posthumus er voor dat iedereen een plek kon vinden en een vlekkeloos verloop. De Kop van Jut die vorig jaar defect was, bleek dit jaar weer in goede conditie te zijn zodat iedereen zijn krachten kon meten. Ondertussen zorgde de Chr. Muziekvereniging ‘Harmonie’ onder leiding van gastdirigent Durk Krol, voor een swingende muziek. Dit, afgewisseld met straatmuzikanten met gitaar en saxofoon, zorgde voor een afwisselende muzikale achtergrond tijdens de vrijmarkt.

De modeshow met de laatste mode werd op de catwalk gepresenteerd door  Let’s shop en Corbeille. De modeshows werden afgewisseld met demonstraties verzorgd door Elsomo sport- en fitnesscentrum met Street Dance en Hiphop.

’s Avonds was het Romaanse Kerkje goed bezet met het traditionele ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Oebele Dijkstra verzorgde de muzikale begeleiding op het orgel. Ter afwisseling vertelde Martje Grondsma op haar bekende boeiende manier een aantal verhalen in het Westerkwartiers. Tijdens de pauze was er koffie en na afloop oranjebitter om de dorstige kelen te smeren.

Tot slot mag worden gezegd dat de viering van Koninginnedag in Marum in 2008 weer erg geslaagd is geweest. Het zal duidelijk zijn dat dit alleen maar mogelijk is dankzij de inzet van veel mensen die zich geheel belangeloos inzetten:

Renette van der Laan, Grietje Visser, Leni Huizinga (juryleden); medewerkers van ‘De Hoorn’; Pieter Radema, Jos Ruigrok, Petra Kits, Joke Miedema, Rotger Mollema, Tjeerd Hut (Vrijwillige Brandweer Marum); Bernard Posthumus (marktmeester); Showband Marum; Arend van der Meulen, Simon van Kammen (verkeersregelaars); Chr. Muziekvereniging ‘Harmonie’; Piet Grondsma (wegafzetting); Jan Drent en Reinder Vogelzang (Assistenten Kop van Jut); team Albert Heijn (catering Harmonie); en nog vele andere vrijwilligers!

 

WelkomNieuwsProgrammaWandeltochtenFoto'sArchiefBestuur